İLÇEMİZ
Ekim 21, 2018

Alaca Coğrafi Yapısı

  İlçemiz, Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümünün iç batı kesiminde bulunan Çorum ilinin güneyindedir. Az yüksek, parçalanmış ve fazlaca aşınmış dağ sıraları ile İç Anadolu plâtolarından olan […]
Ocak 21, 2012

Tarihçe

   “ Ala” ve “Alaca” renk. “Uygur-Göktürk Yazıtlarında ve Kutadgu Bilig ile Divan” da Ala, Alak, Alaca Türkçe sözdür. Don, renk, boy, yer adlarının belirtilmesinde kullanılmıştır.” ALACA: […]