Su borçları yeniden yapılandırılıyor

Aydemir copyAlaca Belediyesi’ne su borcu bulunan vatandaşlar, torba yasa kapsamında borçlarını yeniden yapılandırabilecekler. Su borcu bulunanlar peşin ödemelerde gecikme faizinden %50 oranın da indirimden de yararlanacaklar.

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba Yasa ile kabul edilmesi ile birlikte Belediyeye olan borçlarda yeniden yapılandırılacak. Alaca Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü Tahsilat Şefliğinden yapılan açıklamada. Alaca Belediyesi’ne su borçları bulunan ve gecikme faizi olan borçların yeniden yapılandırılacağı belirtildi. Bu kapsamda Alaca Belediyesi’ne su borcu olanların 1 Kasım 2014 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ödemelerde gecikme faizinin %50’si oranında indirim yapılacağı belirtildi. Borcu bulunan vatandaşların mağdur olmamaları için 1 Kasım 2014 tarihine kadar Alaca Belediyesi Su Tahsilat Şefliğine başvurarak su borçlarını yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Su borcu olanlar istedikleri takdirde kredi kartları ile de ödeme yapabilme kolaylığından da yararlanabilecekler.

Comments are closed.