Başkan  : Sayın meclis üyeleri 5393 sayılı yasanın 20. maddesine istinaden  Belediye Meclisi 27.04.2018 gün ve 729 sayılı

gündem  maddelerini  görüşmek üzere  toplanıldı, salt çoğunluğun mevcut olduğu görüldüğünden toplantıyı açıyorum. Belediye

Meclisi Çalıma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği kararlarda maddi hata bulunup bulunmadığı incelenmiştir.

Başkan:Gündemin birinci maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince 2017 Yılı Kesin Hesapları

27.04.2018 tarih ve 89 Sayılı Encümen Kararı ile görüşülüp karara bağlanan 2017 yılı kesin hesabı Plan ve bütçe komisyonunca

incelenerek;

a)Yılı gelir kesin hesabı

Ekonomik Kod 1.Düzey  

EKONOMİK KOD ADI

 

TUTARI

1 Vergi Gelirleri 2.277.349,54
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.998.174,19
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.000,00
5 Diğer Gelirler 13.538.021,55
6 Sermaye Gelirleri 123.961,66
7 Red ve İadeler -13.409.11
Toplam                  18.925.097,83

b)Yılı gider kesin hesabını

Fonksiyon Kodo FONKSİYON ADI TUTARI
01 Personel Giderleri 2.498.933,58
02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.       442.022,46
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 10.263.355,59
04 Faiz  Giderleri 330.974,47
05 Cari Transferler 331.045,59
06 Sermaye Giderleri 5.550.511,42
07 Sermaye Transferleri 129.904,16
09 Yedek Ödenek
TOPLAM 19.526.747,27

Belediyemiz Meclisince 2017 Yılı Kesin Hesabını, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider

Kesin Hesabını kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi; Gelir Kesin

Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden; oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

 

Muhammet Esat EYVAZ                                Cemil ERBAŞ                                                     Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                                  Katip                                                                                    Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan:Gündemin ikinci maddesi yaya kaldırım işgallerinin yasaklanmasıdır.Belediye, mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, kanunların verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

Uzun süredir halkımıza rahatsızlık veren  ve Belediyemize sık sık şikayet konusu olan yaya kaldırım işgallerine son verilmesi, ilçemizde;   şehircilik bilincinin yerleştirilmesi ve  şehirde birlikte yaşanabilir  alanlar oluşturulması maksadı ile  gelişi güzel işgal edilerek halkı rahatsız edici ve çirkin bir görüntü veren  kaldırım işgallerine son verilmesi düşünülmektedir.

Daha önce uygulanan 80 cm sınırının da kaldırılarak bundan sonraki süreçte hiçbir amaçla İster trafiğe açık, ister trafiğe kapalı alan olsun hiçbir şekilde yaya yolu üzerine motorlu-motorsuz taşıtlar, işyerine gelen mallar yaya yolu üzerinde bekletilmesi, masa, sandalye, tabure sehpa vb. malzemeler çıkarılması, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler açılması, teşhir, satış ve  reklam amaçlı veya herhangi bir nedenle ürün ve malzeme ile  kaldırımların  işgal edilmemesi;

Bu amaçla aşağıda maddeler halinde sıralanan yaya kaldırım işgallerinin  yasaklanması;

1-İster trafiğe açık, ister trafiğe kapalı alan olsun hiçbir şekilde yaya yolu üzerine teşhir, satış ve  reklam amaçlı veya herhangi bir nedenle ürün ve malzeme çıkarılmayacaktır.

2- Reklam amaçlı, tabela, flama, bayrak vb. malzemeler yaya yoluna veya yola konulmayacaktır.

3- Dondurma dolabı meşrubat dolabı, stand gibi unsurlar işyeri sınırına çekilecek kendi sınırı dışına taşmayacaktır.

4- İşyerindeki sabit vitrin veya satış standı gibi elemanların çıkıntısı işyeri sınırına çekilecektir.

5- Paspas, süpürge, çöp tenekesi, duba vs gibi malzemeler her ne amaçla olursa olsun yaya yolu veya yol üzerine konulmayacaktır.

6- Bisiklet, motosiklet, araba gibi motorlu-motorsuz taşıtlar yaya yolu üzerine konmayacaktır.

7- Herhangi bir işyerine gelen mallar yaya yolu üzerinde bekletilmeyecek, işyeri içine alınacaktır.

8- Yaya yolunda yaya geçişlerini zorlaştıran büfeler daha uygun yerlere nakledilecektir.

9- İşyeri önüne yada kaldırımın herhangi bir kısmına veya yol üzerine masa, sandalye, tabure sehpa vb. malzemeler çıkarılmayacak, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler kullanılmayacaktır.

10-Geri dönüşüme gidecek olan karton, kağıt, plastik vb malzemeler yaya yoluna gelişigüzel  bırakılmayacaktır, yada torbalanacaktır.

11- Varsa; kaldırım üzerinde yaya yolunu engelleyen diğer kamu kurum ve kuruluşların trafo, pano, kutu vb. unsurların daha uygun yere alınması için söz konusu kurum ve kuruluşlara tebligatı sağlanacaktır.

12-  İşyeri önünde yapılan sundurmalara herhangi bir ürün ve eşya asılmayacaktır.

13-  Yukarıda bahsedilen konular ancak özel günlerde (Bayramlarda ve Ramazan ayında gibi) ve belediyenin izni alınarak müsaadesi sağlanacaktır.

14- Tüm bu alınan kararlara riayet etmeyenler hakkında, Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu ve diğer gerekli her türlü yasal işlemin  uygulanmasına,

Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammet Esat EYVAZ                                                Cemil ERBAŞ                                     Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                                                  Katip                                                     Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan:Gündemin üçüncü maddesi Kapalı Halı Saha maç ücreti ve Terminal Çorum çıkış ücretinin belirlenmesi konusudur.

 

Başkanlığımızca yapılarak halkımız ve spor severlerin hizmetine açılan Kapalı Halı Saha maç ücreti ile yolcu taşıma ücretlerindeki değişiklikl nedeni ile terminal Çorum çıkış ücretinin aşağıda olduğu şekilde yeniden;

 

Kapalı Halı Saha 1 Saatlik Maç Ücreti………………………………………80,00 Tl

 

Terminal Çorum çıkış ücreti………………………………………………………9,00 Tl

 

olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Muhammmet Esat EYVAZ                          Cemil ERBAŞ                                   Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                              Katip                                      Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan:Gündemin dörtdüncü maddesi 209 ada 16 nolu parselin bağışının kabulüdür.

 

İlçemiz Yıldızhan mahallesi tapu kütüğünde Bünyamin Kaplan adına kayıtlı 209 ada 16 nolu 162,35 m2 parseli yapılacak olan bitişiğindeki binanın otoparkı olmak şartı ile Alaca Belediye Başkanlığına bağışlama isteği 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. maddenin ( g ) bendi gereği meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Başkan,görüşülecek başka bir husus bulunmadığını, bir sonraki  Haziran ayı meclis toplantısının 07.06.2018 günü saat 16.00  da yapılacağını belirterek toplantıya son vermiştir.

 

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                                         Cemil ERBAŞ                                   Secaattin ARKLAN

Meclis Başkanı                                                          Katip                                      Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.