2017 YILI FAALİYET RAPORU

2014 TAKVÝM ALACA

 

T.C. ÇORUM  İLİ ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

SUNUŞ                                  ;

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER :

 

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

2-Örgüt Yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-İnsan Kaynakları

5-Sunulan Hizmetler

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D-DİĞER HUSUSLAR

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

A)-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

B-)-TEMEL POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLERİ

C-)-DİĞER HUSUSULAR:

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A)-MALİ BİLGİLER:

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3-Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

2-Performans Sonuçları Tablosu

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5-Diğer Hususlar

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞRELİNDİRİLMESİ

 

A-ÜSTÜNLÜKLER

B-ZAYIFLIKLAR

C-DEĞERLENDİRME:

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

VI-  EKLER

 

 

 

 

 

 

2

 

 

SUNUŞ:

 

İlçemiz  20.076 kişi yerleşik nüfusa sahip olup, finansmanımızın tamamına yakın kısmı Merkezi İdare paylarından oluşan bütçemizle 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında verilen görevleri yerine getirilmektedir. 2017 Yılında Mevcut imkanlar dahilinde yapılan çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz aşağıdaki şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

 

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A-MİSYON VE VİZYON

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla belediyemize verilen yetki ve imkanlar dahilinde İlçemiz halkı ile çevre insanına gelişen teknolojik imkanlarla birlikte hizmetin en iyisini ve üst düzeyde sunulması için gerekli çalışmaları yapmak,fakir,dul,yetim,kimsesizleri gözeterek onları korumak ve imkanlar ölçüsünde yardım etmek,ilçe halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacını gidermek,yol,kanalizasyon gibi alt ve üst yapı hizmetlerini yapmak, yaptırmak,ulaşım sorununu çözmek,istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak ,ilçenin gelişmesini ve büyümesini sağlamak,sosyal etkinlikler doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamak ,sosyal yardımlaşmayı geliştirmek, ilçenin ve çevre insanının ihtiyacı olan yatırım ve hizmetlerini yerine  getirmek ve bu adı geçen eylemler için merkezi idare ile hükümetle uyum halinde çalışarak beldemize yeteri kaynak ve imkanların gelmesini sağlamaktır.

Bu hizmetlerin yapılmasında hazırlanmış olan projeleri onaylatmak ve uygulamaya çalışmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda ülkenin ve ilçelerin  gelişmesi ,büyümesi belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesiyle oluşur.

 

 

B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

            Belediyecilikte yönetim ve idare de tüm yetkilerimiz başta Anayasamız olmak üzere 5393 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlarla belirtilmiş ve yetkiye paralel olarak da yine adı geçen yasalar kapsamında sorumluluklar ve görevler belirlenmiştir.

 

 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

            1-Fiziksel yapı:

Belediyemiz, Denizhan Mahallesi, Yozgat Caddesi no 2’de 5 katlı binada faaliyet vermekte olup,

Bina, bir zemin ,4 normal kattan oluşmaktadır. Toplam yapı alanı ise 1525 m2 dir

 

 

2-Örgüt yapısı:                

 

Belediyemiz meclisi; 1 başkan ve 15 meclis üyesinden, Belediye encümeni: 1 başkan,2 seçilmiş üye ve 2 de atanmış üyeden oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

NORM KADRO UYGULAMASI

 

 

 

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

  

 

 

Destek Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Muhtarlıklar  Müdürlüğü

 

 

 

 

İtfaiye  Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

Personel Durumu

 

  Kadro Sayısı Dolu Boş
Memur 112 35 77
İşçi 56 8 48

 

Kadro tahsisi ile  Belediyenin temel teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

 

Belediye birimleri bilgisayar ağı ve sistemi ile donatılmıştır,Tüm bilgisayarlar internete bağlı olup birimlerin güncel olabilmesi için gerekli tüm imkanlar  yeterli hale getirilmiştir. Belediyemize ait iş ve işlemlerin tamamına yakını  Bilgisayarla yapılmaktadır.

 

            4-İnsan kaynakları   :Belediyemizde halen 1 adet Belediye Başkanı,1 adet Belediye Başkan Yadımcısı,35 adet memur,2 adet sözleşmeli personel,  8 adet kadrolu işçi, 100 adet Belediye Şirket elemanı  mevcuttur.

 

            5-Sunulan Hizmetler:          

Belediye birimleri bilgi talimat ve imkanlarımız dahilinde kanunlarla belediyemize verilen görevleri ifa etmektedir.  İlçenin temizliği,Su ve Kanalizasyon işleri,Yol kaldırım  düzenleme işleri ve diğer iş ve işlemler yapılmakta olup ayrıntıları aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

 

 

DOĞALGAZ ÇALIŞMASI

 

            İlçemiz halkının yaşam seviyesini yükseltmek  amacı ile ilçemize doğalgaz kullanımına geçilmesi için yapılan çalışmalar sonunda 2016 yılında 18000 polietilen ve 5300 mt çelik doğalgaz boru hattı döşenmiştir.  Beş yıl içerisinde 150 km hat döşenecektir. Yaklaşık maliyeti 7,5 milyon dolardır. 2017 yılında doğalgaz çalışmaları devam etmiş ve boru hattı döşemeleri ve gaz abone bağlantı işlemleri kesintisiz sürdürülmüştür.

 

 

GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI

 

İlçemizde 1488 m2 alanlı Gençlik Merkezi yapılmaya başlanmıştır. Maliyeti 2.785.000.00 Tl dir. İşe başlama 04.05.2016,iş bitim tarihi ise başlangıç tarihinden itibaren 500 gündür.

 

 

SAAT KULESİ  YENİLEMESİ

 

Alaca İlçesi saat kulesinde bulunan saatin sık sık arızalanması nedeniyle düzenli çalışmamakta idi.

Saatin ve hava durumunu gösterir derece yenilerek,4 adet cephe saati,1 adet ana saat yağlı sistem,tam otomatik kumando panosu,let aydınlatma ve güç kaynağı,paslanmaz çelik ve statik boyalı şekilde,24 vol. Akım ile çalışır akü destekli uydu ve internet bağlantılı,kendi ayarını kendi yapan saat kuleye monte edilerek saat kulesi yeniden hizmete sokulmuştur. Maliyet bedeli 40.000 Tl dir.

 

 

 

 

5

 

 

DERE KENARININ PARK YAPILMASI

 

Cumhuriyet mahallesi Polis lojmanları önündeki barakaların kaldırılarak, dere kenarı yeşillendirilmiş,kameyle ve oturma bankları konulmuş ve ağaçlandırma yapılarak

hizmetine sunulmuştur.

 

CUMHURİYET MAHALLESİ DERE KENARI PARK YAPIMI 4560 M2
YILDIZHAN MAHALLESİ PARK YAPIMI 3500 M2
CENGİZHAN MAHALLESİ SİVRİ TEPE PARK YAPIMI 9200 M2

 

 

 

Parke Taşı ve Bordür Alımı

beton parke taşı 20x20x6 4000 m2
küp taşı 10x10x8 7000 m2
kilitli parke taşı 8 lik 2000 m2
bahçe bordürü 50x20x10 5000 m. tül.
  Yol Bordürü  Alımı  70x30x15 2000 m.tül.
YAKLAŞIK MALİYET KDV HARİÇ 192.000.00 Tl  

 

 

 

Parke Taşı – Bordür  Döşemesi ve Yol Tamir Çalışması

parke taşı döşeme işçiliği ( 20x20x6) 4000 m2
küp taşı döşeme işçiliği  ( 10x10x8 ) 7000 m2
kilitli parke taşı döşeme işçiliği  8 lik 2000 m2
bahçe bordürü döşeme işçiliği  (50x20x10) 5000 m. tül.
Yol Bordürü  döşeme işçiliği ( 70x30x15) 2000 m.tül.
Yol Tamiratı 3500 m2
YAKLAŞIK MALİYET KDV HARİÇ 188.500.00 Tl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

İLÇEMİZ ANA CADDELERİ  OLAN ÇORUM CADDESİ-ZİLE CADDESİ-ANKARA CADDESİ VE YOZGAT CADDELERİNDE TRETUVAR YENİLEMESİ YAPILMIŞTIR.

 

Andezit,bordür döşemesi,tesviye betonu,beton altı dolgu,eski bordür ve yenisini sökme taşıma,tesviye dahil 6500 mt
Yaya tretuvarlarına 4 cm kalınlığında serbest boy andezit plaka kaplama yapılması, zemin tesviyesi,tesviye betonu,eski karo sökümü ve taşıması,zemin dolgu ve tesviyesi dahil. 25000 m2
 engelli serbest boy andezit plak döşemesi,zemin tesviye, tesviye betonu,zemin dolgu ve tesviye dahil 2600 m2
Çatı inişleri yağmur oluklarının tretuvar ve bordür altından yola verilmesi işi  işçilik dahil 1900 mt
Ağaç diplerinin 10x25x50 andezit bordürle çevrilmesi 640 mt
YAKLAŞIK MALİYETİ  KDV HARİÇ 2.250.740.00 TL

 

 

İLÇEMİZ ANA CADDELERİ  OLAN ÇORUM CADDESİ-ZİLE CADDESİ-ANKARA CADDESİ VE YOZGAT CADDELERİNDE YAĞMUR SUYU KANALİZASYON BORUSU ALIMI

 

600 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 1000 mt
500 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 140 mt
400 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 563 mt
300 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 450 mt
200 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 1000 mt
400 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu maşonu 80 adet
300 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu maşonu 63 adet
200 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu maşonu 125 adet
400 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu contası 160 adet
300 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu contası 134 adet
200 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu contası 263 Adet
 MALİYETİ KDV HARİÇ 195.000,94 Tl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

İLÇEMİZ ANA CADDELERİ  OLAN ÇORUM CADDESİ-ZİLE CADDESİ-ANKARA CADDESİ VE YOZGAT CADDELERİNDE YAĞMUR SUYU KANALİZASYON BORUSU DÖŞEMESİ

 

600 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 1000 mt
500 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 140  mt
400 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 563  mt
300 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 450  mt
200 PE SN 8 triplex Kanalizasyon borusu 1000 mt
TOPLAM DÖŞENEN BORU 3153 MT
 MALİYETİ KDV HARİÇ 195.000,94 Tl.

 

 

Kapalı Halı Saha,6 ad.futbol sahası,3 ad. basketbol sahası, 2 ad. tenis sahası yapım işi
S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
1 03.520(Y) Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti Saat 55,000 91,08 5.009,40
2 Özel 55 mm sentetik çim halı temini ve serilmesi 1.500,000 70,00 105.000,00
3 Özel Zelzele Kirişi İçin Kullanılacak demir Ton 1,500 3.125,00 4.687,50
4 Özel Çelik Konstrüksiyon ( Detay Çizimden) Kg 27.000,000 5,00 135.000,00
5 Özel Üst Kapama Brandası 2.500,000 20,00 50.000,00
6 Özel 50 mm göz aralıklı 3-5 mm Pvc Kaplı tel 640,000 21,25 13.600,00
7 Özel Üst ve yan file temini ve montajı 2.500,000 5,00 12.500,00
8 Özel 400 Watt Projecktor (kabloları dahil) Adet 18,000 500,00 9.000,00
9 Özel Kale yapımı ve montaj Adet 2,000 937,50 1.875,00
10 Özel Kale arkası tampon 360,000 15,00 5.400,00
11 Y.16.050/16 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 105,000 189,53 19.900,65
12 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması 450,000 63,66 28.647,00
13 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 400,000 38,66 15.464,00
14 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması Ton 2,000 2.552,31 5.104,62
15 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. Ton 1,700 2.503,25 4.255,53
16 Özel 55 mm sentetik çim halı temini ve serilmesi 4.646,000 70,00 325.220,00
17 Özel Akrilik Zemin Kaplama 1.620,000 50,00 81.000,00
18 Özel Basketbol Potası temini ve montajı Adet 6,000 1.250,00 7.500,00
19 Özel 20 mm sentetik çim halı temini ve serilmesi 1.296,000 47,25 61.236,00
20 Özel Tenis Direği ve Filesi Adet 2,000 1.250,00 2.500,00
21 Özel 400 Watt Projecktor (kabloları dahil) Adet 20,000 500,00 10.000,00
22 Özel Kale yapımı ve montaj Adet 12,000 937,50 11.250,00
23 Özel Yan ağlar (file) 2.124,000 5,00 10.620,00
24 Özel Üst Kapama Filesi 4.646,000 2,50 11.615,00
Toplam :     936.384,70

 

 

8

 

Yeni Nesil Ledli Aluminyum Standart  Sinyalizasyon Direği  ve Sinyalizasyon Ürünleri Alımı ve Monte Edilmesi

 

İlçemiz ana caddelerinde yapılan çalışmalar kapsamında trafik sinyalizasyon sistemi de  yenilenerek Yeni Nesil Ledli Aluminyum Standart  Sinyalizasyon Direği  ve Sinyalizasyon Ürünleri Alımı gerçekleştirilerek hizmete sokulmuştur.

 

4 adet Yeni Nesil Ledli Alüminyum Standart Sinyalizasyon Direği,

4 adet Yeni Nesil Ledli Alüminyum Başüstü Sinyalizasyon Direği,

4 adet 200’lük Oto Sinyal Verici Sinyalizasyon Grubu,

8 adet 300’lük Oto Sinyal Verici Sinyalizasyon Grubu,

8 adet 200’lük Yaya Sinyal Verici Sinyalizasyon Grubu,

8 adet Engelli Yaya Butonu,

1 adet 16 Gruplu Kavşak Kontrol Cihazı

Yapılan Sinyalizasyon maliyeti KDV hariç 84.800.00 Tl tutarındadır.          

 

 

 

BİNDER TİPİ ASFAT YAPIMI

 

İlçemizde yapılan alt yapı çalışmaları Doğalgaz,içmesuyu şebeke yenilemesi,yağmur suyu kanalizasyonu döşemesi,elektriğin yeraltına alınması ve tretuvar yenilenmesi gibi çalışmalar nedeni ile ilçenin cadde ve sokakları bozulmuş ve   yeniden yapılması zaruret olmuştur.

Bu sebeple;  Çorum,Yozgat-Ankara ve Zile caddelerinde;  Yol genişliği 18.00 metre, Uzunluğu 3350 metre, Kalınlığı 8 cm, binder tipi asfalt yol yapımı  işi gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

İlçemiz; Çorum,Yozgat-Ankara ve Zile caddelerinin binder tipi asfalt yol yapımı

 

1 PLENTTEN (PLENTMİKS)  TEMEL HAZIRLANMASI VE YAPILMASI (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Finişerle Serim) 20.803 ton
2 asfalt betonu binder tabakası yapılması-8 cm kalınlıkta (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )                             11.577 ton
3 inşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınması ( 50/70 Kırıkkale Rafineri ) 463 ton
 

TOPLAM BEDEL

 

1.922.957,00 TRY (Türk Lirası)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

PARKE TAŞI –ASFALT MAMİRLERİ

 

            İlçemizdeki altyapı çalışmaları sonucu bozulan yol-kaldırımlarda  kilitli parke taşı ve asfalt tamirlerine devam edilmiştir.

 

 

 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI

İlçemizin ağaçlandırılması amacıyla yapılan muhtelif parklarda çeşitli cinste 1400 fidan dikimi yapılmıştır.

 

 

OYUN GRUBU ALIMI

 

İlçemiz mahallelerindeki parklarda ihtiyaç hissedilen yerlere monte edilmek üzere

20 adet oyun grubu alınarak parklara konulmuştur.

 

 

VERİLEN BİNA RUHSAT VE İSKAN SAYISI

 

Fen İşleri Birimince 2018 yılında 66 adet inşaat ruhsatı, 51 adet  iskan ruhsatı, 7 adet yanan yıkılan  ruhsatı düzenlenmiştir.

 

 

Araç Alımı

 

Belediyeler Birliğinden 1 Adet 2017 model Fort Cargo Damperli Kamyon alınarak Belediyemiz makine parkı hizmetine katılarak Araç gücü güçlendirilmiştir.

 

 

 

SOSYAL FAALİYETLER

 

2017 yıl Ramazan ayında Belediyemize müracaat ilçedeki  ihtiyaç sahibi 669 aileye yemek ve pide yardımı yapılmıştır.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

             I-)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

 

2017 yılında 358 adet yeni su abone verilmiş, 800 arızalı sayaç değişimi yapılmıştır. Resmi kurum su borçları takip edilerek maliye hesaplarından mahsup yapılmış, tahakkuk el termali ile otomatik yapılmaktadır, kredi kartı ve banka talimatları  ile tahsilat yapımına devam edilmektedir.

79 kişiye ücretsiz paso verilmiştir.

65 yaş paso miktarı 56

Akıllı Sayaç uygulaması kapsamında 2017 yılında 120 adet akıllı sayaç  abonesi verilmiştir.

Ayrıca belediyemizin ekonomik kayba uğramamasını önlemek adına kaçak su kullananlara yönelik denetimler yapılmıştır.

 

 

 

Su Şebeke Yenilemesi:

 

            İller Bankası aracılığı ile ilçemiz şehir içi su şebeke boru hattı yenilemesi 10.229.263.00 Tl maliyet bedeli ile ihale edilmiştir.

Yüklenici firma İHT Mühendislik Ltd.Şti. ve Aydınlar Mühendislik Adi Ortaklığı 2016 yılında şebeke yenileme çalışmalarına başlamış ve 2017 yılında %80 tamamlanmıştır.

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğünce Yapılan Hizmetler

2017 Yılı içerisinde tüm resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.Gelen yazılara cevap verildi.Resmi kurumları ve vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçeler dosyalandı.Yıl içerisinde toplam 545 adet dilekçe, 1946  adet yazı gelmiş ve gereği için ilgili birimleri havale edilmiştir. 105 adet encümen kararı,37 adet  meclis kararı alınmıştır.Ve alınan bu encümen ve meclis kararları dosyalanarak deftere işlenmiştir.

 

Evlenme İşlemleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte ve 184 adet evlenme işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

İtfaiye Müdürlüğünce Yapılan Hizmetler

İlçemiz ve köylerde meydana gelen çeşitli yangınlarda aşağıda belirtilen şekilde müdahale yapılmış olup; yangınlarda meydana gelen mal kayıpları ve yangın nedenleri tespit edilmiştir. Gerekli olan müdahaleler ekiplerimizce yapılmıştır. Yangın ve sonucunda gerekli olan tespit tutanakları ve sebepleri imza altına alınmıştır. Gerekli mercilere bilgi verilmiş olup 2017 yılı içerisinde ki yangınlarda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. İtfaiye birimimiz 3 adet itfaiye aracı hizmet vermektedir. Bunların bakım ve onarımı günlük yapılmaktadır. İtfaiye birimimizde toplam 10 personel görev yapmaktadır.

2017 yılı içerisinde 22 adet muhtelif yangın olayı meydana gelmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Zabıta Amirliğince Yapılan Hizmetler

 

 • 2017 Yılında İlçemizde açılan çeşitli işyerlerine 35 adet İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
 • İlçemizde Marketler, Bakkallar, Fırınlar, Kasaplar, Lokantalar, Pastane İmalathaneleri ve satış yerleri, Kahvehane, Kıraathaneler, Otel, Çay Bahçeleri, Berber, Kuaför, gibi yerler Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından periyodik olarak denetim yapılmıştır.
 • Şehir İçi Trafiğin düzenlenmesinde ve Yaya kaldırımlara gelişigüzel etmiş araçlara müdahale edilerek ikazlar yapılmıştır.
 • İlçemizde Bulunan esnaflarımızın tamamımın İlan Reklam vergisi için Belediye Gelir Şefliğine yönlendirilmesi yapılmıştır.
 • İlçemizdeki Esnaflarımızın Ölçü ve tartı aletlerinin beyannamelerinin verilmesi için Esnaflarımıza Belediyemiz Ses yayın sisteminden ve Alaca Birlik Gazetesinden İlanlar yapılmış olup 2017 yılı beyan döneminde; 38 Esnafımızın beyannameleri alınmış olup, Damgalama Mühürleme işlemleri yaptırılmıştır.
 • İlçemizde İnternet Salonları Kaymakamlık Makamının oluşturmuş olduğu Denetim Elemanlarınca

( Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü) görevlileri tarafından her iki ay da denetimler yapılmıştır.

 • İlçemizde Ekmek Fabrikaları ve pide Fırınları her ay periyodik olarak denetlenmiştir.
 • İlçemizde Kanalizasyon, Su şebeke ve yol çalışmalarına Zabıta Müdürlüğümüz görevlerince trafiğe yön verilerek çalışmalarına yardımcı olunmuştur.
 • Zabıta Müdürlüğümüze gelen şikâyetler günü birlik değerlendirilerek ilgili servislerle işbirliği içerisinde değerlendirilmiştir.
 • İlçemizde kaçak İnşaat yapmaya çalışan kişilere Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimler yapılmıştır.
 • Ruhsatsız olarak çalışmakta olan Esnaflarımıza belirli bir sure sonunda ruhsat almaları konusunda yardımcı olunmuştur.
 • 2017 Yılı İçerisinde 34 Kişiye Zabıt Varakası tanzim edilmiş olup, 12 Kişiye İhtar / 22 Kişiye Para cezası uygulanmıştır.
 • Hafriyatların dökülmesi için yer gösterilmiş olup; Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Ekiplerimizce kontrol l ve denetimi sağlanmıştır.
 • İlçemizde S plaka şartlarını yerine getiren 4 Otobüs sahibine Ticari Taşıt Tahsis Belgesi verilmiştir.
 • İlçemizde M Plaka şartlarını yerine getiren 1 Minibüs sürücüsüne Ticari Taşıt Tahsis Belgesi

Verilmiştir.

 • İlçemizde T Plaka Şartlarını yerine getiren 2 Taksi sürücüsüne Ticari Taşıt Tahsis Belgesi verilmiştir.
 • 2017 Yılı İçerisinde S Plaka Yönetmenliği gereğince; 55 ( Elli bir )  Kişiye Güzergâh İzin Belgesi verilmiş olup Ücretleri tahsil edilmiştir.
 • Belediye Oto Terminal Faaliyet göstermekte olan Araçların Faaliyet raporları Aylık ve Ü. Aylık Olarak Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyede yönetim ,Yöntem ve yasalara uygun olarak kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

Ayrıca iç ve dış kontrol sistemi öncelikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği belediye meclis üyeleri tarafından oluşturulan denetim komisyonunca yürütülmekte olup; bunun haricinde ilgili birim müdürleri alt birimlerinin denetimini yapmakta, başkanlıkça da yerinde denetimler yapılmaktadır

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ DURUMU
Sıra No Aracın Cinsi Modeli Plakası Görev

 

1. Mutsubishi Çöp Kamyonu 2011 19 LL 461 Fen İşleri
2. BMC Kamyon 2005 19 TY 637 Fen İşleri
3. Opel Jeep 1995 19 LA 555 Fen İşleri
4. BMC Levent Kasalı Kamyonet 1997 19 LC 735 Fen İşleri
5. Levent  Pick-Up 2000 19 LE 559 Fen İşleri
6. Ford Kamyon 1978 19 LC 205 Fen İşleri
7. Toyota Kasalı Kamyonet 1992 19 LA 422 Fen İşleri
8. Fiat Traktör Çöp 19 EY 178 Fen İşleri
9. Tümosan Çöp 1966 19 LD 809 Fen İşleri
10. MF Traktör Çöp 1986 19 AD 884 Fen İşleri
11. Fatih Damperli Kamyon 1997 19 LC 901 Fen İşleri
12. Fatih Damperli Kamyon 1997 19 LC 902 Fen İşleri
13. Doç Damperli Kamyon 1997 19 LC 685 Fen İşleri
14. İveco Çöp Aracı 2006 19 LF 482 Fen İşleri
15. İveco Çöp Aracı 2007 19 LF 952 Fen İşleri
16. İveco Çöp Aracı 2007 19 LF 951 Fen İşleri
17. Ford Pikap Cenaze aracı 2010 19 LL 334 Fen İşleri
18. Isuzu Süpürme aracı 2012 19 LN 243 Fen İşleri
19. Peugeot Kamyonet 1993 19 DU 217 Fen İşleri
20. Otokar Çöp Kamyon 2013 19 LK 299 Fen İşleri
21. Ford Toureo 2014 19 LP 115 Fen İşleri
22. Ford Transit 2014 19 LP 122 Fen İşleri
23. Iveco Kamyon Arazöz 1993 19 HA 849 Fen İşleri
24. BMC Kamyon 1994 19 LB 065 Fen İşleri
25.  Ford Transit minibüs 1997 19 LP 386 Fen İşleri
26. Renault Kango 2003 19 LP 442 Fen İşleri
27. Otoyol Damperli Kamyon 1999 19 LP 932 Fen İşleri
28. Iveco Otobüs 2000 19 ED 729 Fen İşleri
29. Peugeot Kamyonet 1985 19 UA 357 Fen İşleri
30. Fargo Kamyonet 2001 19 LP 387 Fen İşleri
31. Ford Kamyon 2017 19 LB 288 Fen işleri
32. Fargo Kamyon 1998 19 LB 056 Fen İşleri
33. Iveco otobüs 2005 19 LL 585 Su ve Kanalizasyon Md.
34. Levent Pick-up 2000 19 LE 560 Su ve Kanalizasyon Md.
35. Iveco otobüs 2001 19 LE 851 Su ve Kanalizasyon Md.
36. Iveco otobüs 2001 19 LE 852 Su ve Kanalizasyon Md.
37. Fatih Damperli Kamyon 1997 19 LC 935 Su ve Kanalizasyon Md.
38. Iveco Kamyon 2014 19 LP 303 Su ve Kanalizasyon Md.
39. Otobüs 19 LN 930 Su ve Kanalizasyon Md.
40. Mercedes otobüs 1999 19 LB 053 Su ve Kanalizasyon Md.
41. Otoyol  otobüs 1999 19 LP 010 Su ve Kanalizasyon Md.
42. Renault  latutide 2012 19 LC 022 Özel Kalem
43. Ford Tourneo 2014 19 LP 116 Zabıta Müdürlüğü
44. İtfaiye aracı 2009 19 LK 549 İtfaiye Müdürlüğü
45. Grayder Fen İşleri
46. Hidromeks kepçe Fen İşleri
47. JCB kazıcı yükleyici mkepçe 2003 Fen İşleri
48. JCB 3CX SM kazıcı yükleyici kepce Fen İşleri
49. JCB kazıcı kepçe Fen İşleri
50. JCB kazıcı kepçe Fen İşleri
51. Silindir Fen İşleri
52. Traktör kepçe Fen İşleri
53. Volvo kepçe Fen İşleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

D-Diğer Hususular

II- AMAÇ VE HEDEFLER

a)-İdarenin Amaç ve hedefleri:

İdaremizin öncelikli amacı başta belediye kanunu olmak üzere diğer kanunlarla belediyemize verilen görev ve hizmetleri eksiksiz yapmak olup; İlçemiz halkı ile çevre insanına gelişen teknolojik imkanlarla birlikte hizmetin en iyisini ve üst düzeyde sunulması için gerekli çalışmaları yapmak,fakir,dul,yetim ,kimsesizleri korumak ve imkanlar ölçüsünde yardım etmek ,ilçe halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacını gidermek,yol,kanalizasyon gibi alt ve üst yapı hizmetlerini yapmak, yaptırmak,ulaşım sorununu çözmek  ,istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,yaptırmak ve bu doğrultuda çalışmaktır.

b-)Temel Politikaları ve Öncelikleri

Temel  politikamız İlçenin gelişmesi,büyümesi,kalkınmasının yanında halkının refah düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan çalışmaları  yapmak, işsiz olan gençlerimize iş istihdamı sağlamak,halkın ve toplumun ortak değerlerini korumak ve ilçenin temel sorunlarını ortadan kaldırmak ve müreffeh yaşam tarzı  için gerekli olan çalışmaları yapmak ve yaptırmaktadır.

 

c-) Diğer Hususular:

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

a)-Mali Bilgiler:

            1-Bütçe uygulama sonuçları

2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi

ile hazırlanmış ve 16.000.000,00-TL’ gelir gider  eşit olarak belediyemiz meclisince kabul edilip 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş,2017 yılı performans programı asfalt ve kaldırım yapımları nedeniyle 4.000.000.00 Tl ek bütçe yapılmıştır.

 

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Hesap Kodu Yardımcı Hesap GELİRİN TÜRÜ 2017 Cari Yılı
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
TL
BÜTÇE GELİRLERİ (A)
800         BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 18.938.506,94
800 01       Vergi Gelirleri 2.277.349,54
800 01 02     Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 610.947,04
800 01 02 09   Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 610.947,04
800 01 02 09 51 Bina Vergisi 472.093,48
800 01 02 09 52 Arsa Vergisi 29.954,80
800 01 02 09 53 Arazi Vergisi 12.769,11
800 01 02 09 54 Çevre Temizlik Vergisi 96.129,65
800 01 03     Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.239.528,94
800 01 03 02   Özel Tüketim Vergisi 267.570,21
800 01 03 02 51 Haberleşme Vergisi 4.609,20
800 01 03 02 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 262.961,01
800 01 03 09   Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 971.958,73
800 01 03 09 52 Yangın Sigortası Vergisi 4.402,20
800 01 03 09 53 İlan ve Reklam Vergisi 967.556,53
800 01 06     Harçlar 425.146,06
800 01 06 09   Diğer Harçlar 425.146,06
800 01 06 09 51 Bina İnşaat Harcı 0,00
800 01 06 09 53 İşgal Harcı 415,00
800 01 06 09 54 İşyeri Açma İzni Harcı 14.348,00
800 01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 0,00
800 01 06 09 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 3.254,52
800 01 06 09 99 Diğer Harçlar 407.128,54
800 01 09     Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 1.727,50
800 01 09 01   Kaldırılan Vergi Artıkları 0,00
800 01 09 01 01 Kaldırılan Vergi Artıkları 0,00
800 01 09 09   Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.727,50
800 01 09 09 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.727,50
800 03       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.998.174,19
800 03 01     Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.144.831,07
800 03 01 01   Mal Satış Gelirleri 32.277,00
800 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 1.410,00
800 03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 30.867,00
800 03 01 02   Hizmet Gelirleri 2.112.554,07
800 03 01 02 11 İlan ve Reklam Gelirleri 0,00
800 03 01 02 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 27.970,00
800 03 01 02 14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 1.855,00
800 03 01 02 39 İhale İlan Yayın Geliri 0,00
800 03 01 02 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 7.302,50
800 03 01 02 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 30.657,69
800 03 01 02 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 1.686.033,62
800 03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 184.009,81
800 03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 174.725,45
800 03 06     Kira Gelirleri 554.845,63
800 03 06 01   Taşınmaz Kiraları 554.845,63
800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 554.845,63
800 03 09     Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 298.497,49
800 03 09 09   Diğer Gelirler 298.497,49
800 03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 298.497,49
800 04       Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.000,00
800 04 04     Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.000,00
800 04 04 01   Cari 1.000,00
800 04 04 01 01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 1.000,00
800 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar 0,00
800 04 04 02   Sermaye 0,00
800 04 04 02 01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 0,00
800 05       Diğer Gelirler 13.538.021,55
800 05 01     Faiz Gelirleri 118.626,71
800 05 01 09   Diğer Faizler 118.626,71
800 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 118.626,71
800 05 02     Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 13.135.946,43
800 05 02 02   Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 13.135.117,40
800 05 02 02 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 13.135.117,40
800 05 02 04   Kamu Harcamalarına Katılma Payları 829,03
800 05 02 04 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 0,00
800 05 02 04 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 261,47
800 05 02 04 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları 567,56
800 05 03     Para Cezaları 259.828,56
800 05 03 02   İdari Para Cezaları 4.628,75
800 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 4.628,75
800 05 03 04   Vergi Cezaları 103.530,22
800 05 03 04 08 6552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı 224,82
800 05 03 04 09 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı 1.732,83
800 05 03 04 10 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 1.261,30
800 05 03 04 11 6736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı 1.833,10
800 05 03 04 12 6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı 30.646,40
800 05 03 04 13 6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı 20.997,52
800 05 03 04 99 Diğer Vergi Cezaları 46.834,25
800 05 03 09   Diğer Para Cezaları 151.669,59
800 05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 151.669,59
800 05 09     Diğer Çeşitli Gelirler 23.619,85
800 05 09 01   Diğer Çeşitli Gelirler 23.619,85
800 05 09 01 05 Para Farkları 300,00
800 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 0,00
800 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 23.319,85
800 06       Sermaye Gelirleri 123.961,66
800 06 01     Taşınmaz Satış Gelirleri 123.961,66
800 06 01 03   Diğer Bina Satış Gelirleri 0,00
800 06 01 03 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 0,00
800 06 01 04   Arazi Satışı 0,00
800 06 01 04 01 Arazi Satışı 0,00
800 06 01 05   Arsa Satışı 123.961,66
800 06 01 05 01 Arsa Satışı 123.961,66
800 06 02     Taşınır Satış Gelirleri 0,00
800 06 02 02   Taşıt Satış Gelirleri 0,00
800 06 02 02 01 Taşıt Satış Gelirleri 0,00
800 06 02 03   Stok Satış Gelirleri 0,00
800 06 02 03 01 Stok Satış Gelirleri 0,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  (A) 18.938.506,94
 

 

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (B)

800         BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00
800 06       Sermaye Gelirleri 0,00
800 06 01     Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00
800 06 01 05   Arsa Satışı 0,00
800 06 01 05 01 Arsa Satışı 0,00
810         BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 13.409,11
810 01       Vergi Gelirleri 3.870,13
810 01 02     Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 3.784,13
810 01 02 09   Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 3.784,13
810 01 02 09 51 Bina Vergisi 2.331,72
810 01 02 09 52 Arsa Vergisi 851,67
810 01 02 09 53 Arazi Vergisi 84,51
810 01 02 09 54 Çevre Temizlik Vergisi 516,23
810 01 03     Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 36,00
810 01 03 09   Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 36,00
810 01 03 09 53 İlan ve Reklam Vergisi 36,00
810 01 06     Harçlar 50,00
810 01 06 09   Diğer Harçlar 50,00
810 01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 0,00
810 01 06 09 99 Diğer Harçlar 50,00
810 01 09     Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00
810 01 09 09   Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 0,00
810 01 09 09 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 0,00
810 03       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.301,28
810 03 01     Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.710,02
810 03 01 01   Mal Satış Gelirleri 0,00
810 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 0,00
810 03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00
810 03 01 02   Hizmet Gelirleri 5.710,02
810 03 01 02 14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 0,00
810 03 01 02 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 5.560,02
810 03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00
810 03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 150,00
810 03 06     Kira Gelirleri 2.720,10
810 03 06 01   Taşınmaz Kiraları 2.720,10
810 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 2.720,10
810 03 09     Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 871,16
810 03 09 09   Diğer Gelirler 871,16
810 03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 871,16
810 05       Diğer Gelirler 237,70
810 05 03     Para Cezaları 237,70
810 05 03 04   Vergi Cezaları 81,06
810 05 03 04 99 Diğer Vergi Cezaları 81,06
810 05 03 09   Diğer Para Cezaları 156,64
810 05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 156,64
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B) 13.409,11
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) 18.925.097,83

 

 

 

 

 

 

18

 

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Hesap Kodu Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ 2017 Cari Yılı
Kod
I
Kod
II
Kod
III
Kod
IV
TL
830 01 01 01 01 Temel Maaşlar 150.010,48
830 01 01 01 02 Taban Aylığı 602.435,75
830 01 01 02 01 Zamlar ve Tazminatlar 791.995,55
830 01 01 04 01 Sosyal Haklar 106.539,47
830 01 01 05 01 Ek Çalışma Karşılıkları 33.865,20
830 01 02 01 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 43.673,99
830 01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 297.729,00
830 01 03 02 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 86.433,08
830 01 03 03 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 79.626,16
830 01 03 04 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 19.869,06
830 01 03 04 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00
830 01 03 05 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 82.961,48
830 01 03 09 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 6.359,00
830 01 03 09 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00
830 01 04 01 02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 9.499,50
830 01 05 01 51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 167.946,54
830 01 05 01 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 19.989,32
830 02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 202.406,87
830 02 01 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri 122.260,07
830 02 02 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2.350,33
830 02 02 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri 1.602,43
830 02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 8.920,54
830 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 58.367,33
830 02 03 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri 33.453,67
830 02 05 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 12.661,22
830 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları 17.901,59
830 03 02 01 02 Büro  Malzemesi Alımları 320,00
830 03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları 1.020,00
830 03 02 01 04 Diğer Yayın Alımları 0,00
830 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri 16.804,86
830 03 02 01 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1.062,00
830 03 02 02 01 Su Alımları 0,00
830 03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları 26.839,33
830 03 02 03 01 Yakacak  Alımları 113.188,59
830 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ  Alımları 1.070.946,83
830 03 02 03 03 Elektrik Alımları 792.857,31
830 03 02 04 01 Yiyecek Alımları 142.676,31
830 03 02 04 02 İçecek Alımları 17.046,58
830 03 02 04 03 Yem Alımları 18.335,04
830 03 02 04 90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 34.796,48
830 03 02 05 01 Giyecek Alımları  18.407,01
830 03 02 05 02 Spor Malzemeleri Alımları 14.843,78
830 03 02 06 01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 38.634,64
830 03 02 06 03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 85.507,95
830 03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00
830 03 02 09 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 5.097,60
830 03 02 09 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 498.008,21
830 03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 616,48
830 03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 5.638,57
830 03 04 03 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 25.445,82
830 03 04 03 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 32.005,68
830 03 04 03 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 243.014,74
830 03 05 01 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 41.890,00
830 03 05 01 03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 0,00
830 03 05 01 04 Müteahhitlik Hizmetleri 4.489.791,21
830 03 05 01 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 528.472,41
830 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri 511,90
830 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 30.707,75
830 03 05 04 01 İlan Giderleri 27.388,00
830 03 05 04 02 Sigorta Giderleri 58.437,15
830 03 05 04 03 Komisyon Giderleri 30.532,06
830 03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 38.940,00
830 03 05 05 90 Diğer Kiralama Giderleri 4.674,41
830 03 05 09 03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 0,00
830 03 06 01 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 249.237,26
830 03 06 02 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 95.813,83
830 03 07 01 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 42.541,98
830 03 07 01 02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 25.260,02
830 03 07 01 03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 381.923,70
830 03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 563.214,59
830 03 07 02 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 16.500,00
830 03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 25.073,80
830 03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 90.812,74
830 03 07 03 04 İş Makinası Onarım Giderleri 14.456,73
830 03 07 03 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 90.259,39
830 03 08 06 01 Yol  Bakım ve Onarımı Giderleri 167.699,56
830 03 08 09 01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 22.361,00
830 03 09 02 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00
830 04 02 09 01 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 330.974,47
830 05 03 01 01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 59.503,34
830 05 08 09 51 İller Bankasına Verilen Paylar 251.542,25
830 06 01 01 90 Diğer Mefruşat Alımları 0,00
830 06 01 02 02 Bilgisayar Alımları 2.301,00
830 06 01 02 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 10.791,10
830 06 01 04 01 Kara Taşıtı  Alımları   3.850,00
830 06 01 05 30 Hareketli İş Makinası Alımları 0,00
830 06 04 02 90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 0,00
830 06 05 02 01 İnşaat Malzemesi Giderleri 494.514,08
830 06 05 02 02 Elektrik Tesisatı Giderleri 30.717,67
830 06 05 02 03 Sıhhi Tesisat Giderleri 557.740,42
830 06 05 02 90 Diğer Giderler 177.934,50
830 06 05 07 07 Yol Yapım Giderleri 3.752.678,95
830 06 05 07 90 Diğerleri 519.983,70
830 07 01 09 90 Diğer 135.744,86
       19.526.747,27

 

 

Belediyemizin 2017 yılı içerisindeki faaliyetlerine ilişkin giderler  mali ve bütçe imkanlarımız  ölçüsünde , gerekli ve zorunlu görülen hizmetler öncelikli yapılmış olup; yılı içerisinde gelir ve giderlerin gerçekleşmesi yukarıda belirtildiği gibi gerçekleşmiştir

           

 

 

            3-Mali denetim sonuçları :

Belediyemizin hesap iş ve işlemeleri her yıl ocak ayı meclis toplantısında  seçilen ve  Meclis üyelerinden oluşan denetim komisyonu üyelerince denetlenerek iç denetim mekanizmasının düzenli çalışması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; Denetim komisyonunca yapılan denetim neticesinde uyulması önerilen konulara titizlik gösterilerek, kanun yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, işlemlerin yapılmasına eksik ve hataların giderilmesine özen gösterilmiştir.

Belediyeye ait gelir ve giderlere ilişkin muhasebe işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak bilgisayar ortamında tutulmuş alınması gereken çıktılar alınmış gelir ve gider evrakları klasörlenmiş şekilde denetime hazır vaziyette mali hizmetler müdürlüğü bünyesinde muhafaza edilmekte ve muhasebe iş ve işlemlerine ilişkin bilgi belge defter ve yürürlükteki muhasebe yönetmeliği gereği istenilen diğer cetvellerde rapor halinde istenildiği anda üst yönetici ve diğer ilgili makamlara tevdii edilecek şekilde bilgisayar ortamında da düzenli olarak muhafaza edilmektedir.

 

            4-Diğer hususlar:

B-Performans Bilgileri:

            1-Faaliyet ve Proje bilgileri.

Belediyemizce  yatırıma yönelik faaliyetler bütçe imkanları ölçüsünde yapılmaya çalışılmakta olup,bütçe dışı harcama yapılmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

            2-Performans Sonuç tablosu ;

Belediyemizce yıllık olarak yapılan tüm yatırımlar ve personel değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporunda değerlendirmeye alınarak, tekrar gözden geçirilerek ,performansın artırılması yönünde görüş ve önerileri  belirtilerek daha iyisi yapılmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca kurumumuzdaki memurların performansları yıl içinde değerlendirilerek, belediye encümenince ödüllendirilmeye çalışılmaktadır.

 

            3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Yılı içerisindeki yapılan iş ve işlemelere ilişkin performans sonuçları yıllık faaliyet raporlarında da belirtilir ve  Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri tarafından takip eden nisan ayı içerisinde değerlendirilerek faaliyetler masaya yatırılır ve değerlendirmeye alınır. Daha iyisinin  yapılması yönünde görüş önerileri ile değerlendirmesinin yapılarak  hizmetin en iyisinin yapılması yönünde hedef belirlenir.

            4)-Performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi:

Belediyemizce performanslar bilgi sistemi çerçevesinde yıllık faaliyet raporları içerisinde değerlendirilmesinin daha iyi olacağı belirtilmektedir.

 

            5-Diğer Hususlar:

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞRELİNDİRİLMESİ

 

A-Üstünlükler:

Belediyemizce yıllık olarak yapılan yatırımların değerlendirilmesi sonucunda; diğer belde ve ilçe belediyelerine göre daha iyi hizmetin yapıldığı, bu yönde ilçe halkının memnun kaldığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

B-Zayıflıklar:

Kurumsal zayıflık ilkesine yönelik herhangi bir olgu oluşmadığından değerlendirilememiştir.

 

C-Değerlendirme:

2017 yılı Yatırım teliflerinin uygun görüldüğü, yatırıma yönelik tekliflerin ise artırılması gerektiği ,ilçenin büyümesi kalkınması ve gelişmesi yönünde ne yapılması  gerekiyorsa onun yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.

 

V-ÖNERİ  VE  TEDBİRLER

Belediyemizce yapılan 2017 yılı yatırım faaliyetlerin bir çoğu bütçe imkanları ölçüsünde yapılmaktadır.Ancak merkezi idare vergi gelirlerinden alınan  payın sınırlı olması , yatırıma yönelik iş ve işlemlerin yapılmasında güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Bu amaçla merkezi idare vergi gelirlerinden alınan  payların artırılması ve yerel hizmetlerin daha iyi yapılabilmesi için maddi olarak yerel yönetimlerin desteklenmesi gerekmektedir.

 

 

A –   EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

 

22

 

 

Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

                                                                                       

                                               İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI         

 

            Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Alaca Belediye Başkanlığı-23.03.2018)

 

 

Muhammet Esat EYVAZ                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Alaca Belediye Başkanlığı-23.03.2018)

 

Muhammet Esat EYVAZ

Özel Kalem- Harcama Yetkilisi

 

 

 

Uğur TUNCEL                                                                     Sedat POLAT

Fen İşleri Müdürü                                                                 Tahsildar

HarcamaYetkilisi                                                                  Harcama Yetkilisi

 

 

Ayhan ÖZDEMİR                                                                Muzaffer KAYA

Yazı İşleri Müdürü                                                                İnsan Kay.ve Eğt.Müd.

Harcama Yetkilisi                                                                 Harcama Yetkilisi

 

 

 

Aydemir ÖZCAN

Su ve Kanalizasyon Md.

Harcama Yetkilisi

 

 

 

 

 

24

 

 

Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

            Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin

2017 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(Alaca Belediyesi-Mali Hiz.Müd.-23.03.2018)

 

 

 

 

Necmettin AYKAÇ

Mali Hizmetler Müd.

Comments are closed.